Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 09.04.2021 16:24 (Üye) Soru : şubat 2021 ba bs düzeltme son günü bugün mü ya da yarın mı. yarında tatil gününe denk geldiği için pazartesi günümü dür.

Cevap : VUK süre hesaplaması 18. maddesinde aşağıdaki gibi düzenlenmiştir. , Sürelerin Hesaplanması Madde 18 Vergi kanunlarında yazılı süreler aşağıdaki şekilde hesaplanır: 1. Süre gün olarak belli edilmişse başladığı gün hesaba katılmaz ve son günün tatil saatinde biter; 2. Süre hafta veya ay olarak belli edilmişse başladığı güne son hafta veya ayda tekabül eden günün tatil saatinde biter. Sürenin bittiği ayda, başladığı güne tekabül eden bir gün yoksa süre o ayın son gününün tatil saatinde biter; 3. Sonu belli bir gün ile tâyin edilen sürelerde, süre o günün tatil saatinde biter; 4. RESMİ TATİL GÜNLERİ SÜREYE DÂHİLDİR. ŞU KADAR Kİ, SÜRENİN SON GÜNÜ RESMÎ TATİLE RASTLARSA TATİLİ TAKİBEDEN İLK İŞ GÜNÜNÜN TATİL SAATİNDE BİTER (12/04/2021)
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.