Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 12.04.2021 09:24 (Üye) Soru : Merhaba sayın danışman, Bir Gerçek kişinin 2020 Yılı içinde tek işverenden almış olduğu ücret gelirinin Gelir vergisi matrahı 601.337,47 TL, Gelir vergisi kesintisi ise 191.605,00 TL’dir. Aynı Kişinin 2020 Yılında 6.493,55 TL Brüt işyeri kira geliri ve 908,71 TL Kira stopajı bulunmaktadır. Sorum Şu ; Bu kişi tek işverenden ücret almaktadır ve Emekli çalışandır. Bu kişi adına kesilen Sosyal Güvenlik Destek Primlerini Düştükten sonra kalan tutar 581.472,19 TL oluyor. 2020 yılı için herhangi bir beyanname vermemize gerek varmıdır. Teşekkürler

Cevap : Ücret geliri 600.000 TL aştığı için Yıllık GV beyannamesi verilecektir. Hesaplama GAYRİSAFİ ÜCRET ÜZERİNDEN yapılır. Beyannamede kesintiler düşülecek ödenen vergiler hesaplanan vergiden mahsup edilecektir. İş yeri kira geliri beyana dahil edilmez.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.