Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 12.04.2021 10:16 (Üye) Soru : Kurumlar vergisini verirken şöyle bir soru ile karşılaşıyoruz.Yıl içinde kesinti yoluyla ödenen vergilerin hasılat esaslı kazanca ilişkin olması halinde, hesaplanan kurumlar vergisinden mahsup edilemeyecektir. Tam olarak kesintiden kasıt nedir.

Cevap : Hasılat esaslı kazancınız yok ise bu uyarıyı dikkate almayınız. HASILAT ESASLI KAZANÇ: Şehir içi yolcu taşımacılığı faaliyetinde bulunan ve bu faaliyetlerinden kaynaklanan hasılatlarının tamamını elektronik ücret toplama sistemleri aracılığıyla elde eden gelir (kazançları basit usulde tespit edilenler dâhil) veya kurumlar vergisi mükelleflerinden bu hususta talepte bulunanlar yararlanabileceklerdir. Hasılat esaslı kazanç tespiti uygulamasından faydalanılabilmesi için; a) Uygulamadan yararlanmak isteyen mükelleflerin şehir içi yolcu taşımacılığı faaliyetinde bulunması, b) Bu faaliyetlerden kaynaklanan hasılatın tamamının elektronik ücret toplama sistemleri aracılığıyla elde edilmesi, c) Gelir veya kurumlar vergisi yönünden bağlı olunan vergi dairesine uygulamadan yararlanma hususunda yazılı olarak talepte bulunulması gerekmektedir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.