Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 12.04.2021 13:01 (Üye) Soru : Öncelikle Sağlıklı Günler Dilerim Müşterilemden birinde Şubat ayında 3 kişi vardı. Biri için norrmal olarak 5510 dan bildirge düzenledim ve bu kişi 26 Şubatta işten ayrıldı.Diğer2 kişi için 27103 teşvik kodu ile bildirge düzenledik.Bu kişiler 1 kişi ilave ile 27103 den yararlanıyor. Mart ayında işe 2 yeni kişi girdi. Bunlardan birinde 27103 ve 27256 diğerinde 27256 teşvik çıktı çıktı İkiside teşvikler için 1 kişi ilave olarak.çıktı. Bu son işe giren kişilerden birini 27256 dan diğerlerini 27103 den gösterebilir miyiz. Yani 1 kişi ilave dediğimizde yalnızca 5510 dan yaralanan 1 kişiyi değil diğer teşviklerden de yararlansa 1 kişiye ilave olarak dikkate alabilir miyiz. Bir de 27256 dan yararlanan kişinin ayrılma durumu var. Bu kişi ayrılsa 1 kişi ilave olduğu için bizde de 3 kişi çalışan kaldığı için 27256 da teşvikini ihlal etmiş olur muyuz? Teşekkürler

Cevap : 06111 teşvikinde ortalama sigortalı sayısının tespitinde her bir ayda alınan sigortalılar için ayrı ayrı ortalama sayı hesaplanırken, 17103/27103 teşvikinde bu hesaplama her bir yılda işe alınan sigortalılar için yıl bazında ayrı ayrı yapılmaktadır. Yeni işe alınan sigortalıların ortalama sigortalı sayısına ilave olarak çalıştırılmış olması koşulunun arandığı diğer prim teşviklerinde, sigortalıların ortalama sigortalı sayısının üzerinde bildirilip bildirilmediğinin kontrolü, teşvikli bildirgenin onaylanmasının ardından yapılırken, 17103/27103 sayılı kanun teşvikinde sigortalıların mevcut çalışanlara ilave olarak bildirilip bildirilmediği (aynı ayda 25510-16322-26322 sayılı kanun numaralı belge düzenleme durumu hariç) belgenin onaylanmasından önce yapılmaktadır. 4447/Geçici 19. madde teşvikinde, kapsama giren ve her bir yılda işe alınan sigortalıların mevcut çalışanlara ilave olup olmadıkları hususu, diğer kanun numaraları ile veya kanun numarası seçilmeksizin düzenlenmiş aylık prim ve hizmet belgesinde kayıtlı sigortalıların yanı sıra diğer yıllarda işe alınmış ve 17103/27103 sayılı kanun numarası seçilerek düzenlenmiş aylık prim ve hizmet belgelerindeki sigortalı sayısının toplamının üzerinde olup olmadığına bakılarak tespit edilmektedir. 27256 için İlave olarak işe alınmasa dahi, sonraki aylarda işyerinde çalışan sigortalı sayısı Kuruma uzun vadeli sigorta kollarına tabi olarak en az sayıda bildirim yapılan aydaki/dönemdeki sigortalı sayısının üzerine çıktığı takdirde, bahse konu sigortalıdan dolayı ilgili aylarda destekten yararlanılabilecektir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.