Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 12.04.2021 15:09 (Üye) Soru : Sayın Yetkili, Bilanço Usulune tabi Gelir Vergisi mükellefi olan kişi , Gayrimenkul aldığında bunu aktifine kayıt edebilir mi?. Kayıt edebilirse alışta ödediği KDV yi indirim konusu yapabilir mi? Satış yaptığı zaman satış faturasından KDV hesaplanır mı? 2 yıllık KDV muafiyetinden yaralanabilir mi ? 5 yıl sonra satış yaptığında Gelir Vergisi muafiyetinden yararlanır mı. ?Mükellef aynı zamanda evini Home-Ofis olarak kullanmaktadır. Saygılarımla,

Cevap : GV mükellefi Aldığı G.Menkulü Aktifine kayıt edebilir. Fatura ile ödediği KDV ni indirim konusu yapar GV mükellefleri için Aktife kayıt edilen G:menkuller için 5 yıl 2 yıl kavramları yoktur 5 yıl sonrada 2 yıl sonrada satsa KDV hesaplanır.Alış ve satış arasındaki fark Gelir olarak kayıtlarda yer alır. 5 yıl kavramı Gerçek kişilerin sahip oldukları G:menkuller için Değer artış hesaplaması için geçerlidir. 2 yıl kavramı ise ŞİRKETLER için geçerlidir.Sonuç olarak 5 yıl ve 2 yıl istisnaları kullanılamaz.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.