Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 13.04.2021 15:11 (Üye) Soru : Merhaba, Vergisini düzenli ödeyen mükelleflere beyan üzerinde yapılan % 5 indirim hakkında bir sorum olacaktı. Bütün vergi beyannameleri kanuni süresinde verildi.Hakkında yapılan herhangi bir tarhiyatta bulunmuyor. Fakat vergi ödemesinde bu 3 yıl içinde 2 kez son ödeme günü unutulup 2 gün gecikmeli vergi ödenmiş. Bu durumda indirim hakkından faydalanabilirmiyiz.Teşekkürler İyi çalışmalar

Cevap : Vergilerin geç ödenmesi indirime engel değildir. Yıllık Beyanname (Gelir/Kurum) verileme tarihine kadar ; verilmesi gereken beyannamelerin verilmesi ve tahakkuk eden vergilerin ödenmesi yeterlidir. VERGİ İNDİRİMİNDEN YARARLANMA ŞARTLARI: Gelir ve Kurumlar vergisi mükelleflerinin vergi indiriminden yararlanabilmeleri için; a) İndirimin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile bu yıldan önceki son iki yıla ait vergi beyannamelerinin (Yıllık gelir vergisi ve kurumlar vergisi beyannameleri, geçici vergi beyannameleri, muhtasar, muhtasar ve prim hizmet beyannameleri ile KDV ve ÖTV beyannameleri) kanuni süresi içerisinde verilmiş ve bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin Gelir ve Kurumlar Vergisi Beyannamelerinin verilme süresi içerisinde ödenmiş olması, b) İndirimin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile bu yıldan önceki son iki yıl içerisinde haklarında beyana tabi vergi türleri itibarıyla ikmalen, re’sen veya idarece yapılmış bir tarhiyat bulunmaması, c) Vergi indiriminin hesaplanacağı beyannamenin verildiği tarih itibarıyla vergi aslı (vergi cezaları dâhil) 1.000 Türk lirasının üzerinde vadesi geçmiş borcunun bulunmaması, ç) Vergi indiriminin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile önceki dört takvim yılında Vergi Usul Kanununun 359 uncu maddesinde sayılan fiillerin işlenmemiş olması şarttır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.