Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 14.04.2021 09:46 (Üye) Soru : Odanın sitesinde Aktif toplamı veya Satışları şu sınırı geçen Kar Dağıtım Tablosu düzenlemek zorunda diyor.(Kar Dağıtımı yapanlar doldurucak demiyor) yoksa 9.000,00-TL cezası var.. Müşterimin rakamları geçiyor ama kar dağıtımı yok, Vermeyecekmiyim?

Cevap : Odanın sitesindeki bilgi limitleri açıklayan bilgidir. Dağıtılmayan karın tablosu olmaz. Kar dağıtılır ise tablo doldurulur. Siz dilerseniz boş tablo verebilirsiniz buna engel yok. Aşağıdaki kural tüm kanun ve tebliğler için geçerlidir. "Kanun ve tebliğlerin uygulamasında ; Yasalar; Lafzı (yazılı metin) ve ruhu ile hüküm ifade eder. Lafzın (yazılı metinin) açık olmadığı hallerde kanunların hükümleri, konuluşundaki maksat, hükümlerin kanunun yapısındaki yeri ve diğer maddelerle olan bağlantısı göz önün de tutularak uygulanır."
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.