Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 15.04.2021 18:06 (Üye) Soru : Sn Danışman Sarıyerde bulunan İşyeri Adresimiz Bahçelievlere nakledildi. Mart SSK Bildirgesi Sarıyerden verildi. 15.04.21 de Bahçelivler için SSK ya nakil yaptık-"Adres Değişikliği" Kanun Kapsamına Alınış Tarihimiz 01.04.21 Memur Bize Sorun Yaşamamamız açısından SSK 16 koduyla çıkış ve tekrar giriş yapmamızı söyledi. Bu giriş ve çıkış tarihleri cezai duruma düşmemek bakımından ne yazılmalıdır?

Cevap : İşyerinin aynı il içinde başka bir ünitenin görev bölgesine nakledilmesi hâlinde işyeri bildirgesi verilmeyecektir. Nakil tarihini takip eden 10 gün içinde durum, işverence eski ve yeni üniteye bir yazı ile bildirilecek, yapılan yazılı bildirim üzerine yeni işyeri dosyası tescil edilecektir. Yeni ünite, nakil bilgilerine dayanarak işverene işyeri sicil numarasını bildirecek, eski ünitede bulunan işyeri dosyasındaki tescile esas bilgi ve belgelerin birer örneği yeni ünitedeki dosyasına konulacaktır. İşyerinin başka bir ünitenin görev alanına giren adrese nakledilmesi halinde, durum yeni ünite tarafından bildirimin kendisine yapıldığı tarihten itibaren onbeş gün içinde eski işyeri dosyasının bulunduğu üniteye yazılı olarak bildirilecek ve yapılan bildirim üzerine eski işyeri dosyası Kanun kapsamından çıkartılacaktır. İşyerinin, gerek başka bir ildeki adrese nakledilmesi nedeniyle düzenlenen işyeri bildirgesine istinaden, gerekse aynı il içinde olmakla birlikte başka bir ünitenin görev alanındaki adrese nakledilmesi nedeniyle yapılan yazılı bildirim üzerine yeni işyeri dosyası tescil edilecektir. İişçilerin nakilde belirtilen tarih dikkate alınarak çıkış ve giriş tarihleri yazılmalıdır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.