Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 15.04.2021 13:19 (Üye) Soru : Merhaba Bir müşterim yapılandırmada 2. Dönem geçici vergiyide yapılandırdı ve ilk iki taksidi ödedi. Yapılandırılan 2.dönem geçici verginin toplam tutarı 10.000 lira ve ilk 2 taksitle bunun 1.670 TL'si ödendi. Şimdi Kurumlar Vergisi beyannamesi yaparken beyannamede ödenen Kurumlar Vergisi tutarınına 1.670 mi yazmak gerekiyor yoksa toplam 2. dnm geçici vergi miktarı olan 10 bin lirayı mi yazmak gerekiyor? Eğer sadece 1.670 yazarsak bu sefer mükerrer ödeme yapılmış olmayacak mı? Cevabınız icin şimdiden çok teşekkür ederim.

Cevap : 7256 SAYILI YASAYA GÖRE YAYIMLANAN GENEL TEBLİĞİ DE AŞAĞIDAKİ İFADELER YER ALMAKTADIR. ""Geçici vergilerin yıllık gelir ve kurumlar vergisinden mahsup edilebilmesi için mahsup tarihi itibarıyla ödenmiş olması gerekmektedir. 7256 sayılı Kanuna göre geçici vergilerin yapılandırılmış olması bu vergilerin ödendiği anlamına gelmeyecektir. Bu nedenle, yıllık gelir ve kurumlar vergisi beyannamesinde Kanun kapsamında yapılandırılmış ancak ödenmemiş geçici vergi asıllarının yıllık gelir veya kurumlar vergisine mahsup edilmesi mümkün olmayacaktır. Ancak, yapılandırılmış ve yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannamesinin verilmesinden önce ödenmiş olan geçici vergilerin, yıllık gelir veya kurumlar vergisinden mahsup edileceği, ödenmemiş geçici vergi asıllarının ise terkin edileceği tabiidir."" Yukarıdaki duruma göre sadece ödenen taksitin mahsubu söz konusu olur.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.