Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 15.04.2021 18:09 (Üye) Soru : Merhaba,27103 nolu teşvikten şirket ort.kardesi yani akrabalar yararlanabilir mi?

Cevap : Bilindiği üzere 7103 sayılı yasa ile istihdam teşvikleri yürürlüğe girdi. Sonrasında 2018-21 ve 2018-22 sayılı SGK genelgeleri yayımlandı. 2018-21 sayılı Genelgede 4447 sayılı Kanunun Geçici 20. Maddesi ile ilgili iş ve işlemler hakkında ayrıntılı bilgiler vermektedir. Bu genelge kamuoyunda “bir senden bir bende” olarak bilinen 37103 sayılı teşvikten bahsetmektedir. 2017 yılı kayıtlı sigortalı sayısı ortalaması 1 ila 3 olan, imalat sektöründe faaliyet gösteren ve bu sektörde ustalık belgesi sahibi olunan özel sektöre ait işyerlerince, işe giriş tarihi itibarıyla 18 yaşından büyük ve 25 yaşından küçük sigortalılardan dolayı faydalanılabilecek bir teşviktir. Ancak bu teşvikten, işe giriş tarihi itibarıyla sigortalının, işverenin birinci derece kan veya kayın hısmı ya da eşi olması durumunda söz konusu sigortalıdan dolayı bu maddede yer alan destekten yararlanılamaz. Kısacası işverenin eşi, anne-babası ve çocuğu bu teşvikten faydalanamaz. Burada da bir istisna bulunmaktadır. Eğer işveren ile işçi arasındaki bu hısımlık ilişkisi işe giriş tarihinden sonra oluşmuş ise bu teşvikten faydalanılabilir. Örneğin işe giriş tarihinden sonra evlilik meydana gelmiş ise işverenin eşi 37103 sayılı teşvikten faydalanabilir. 7103 sayılı teşvikte, sigortalının birinci derece kan veya kayın hısımlığı sadece kamuoyunda “bir senden bir bende” olarak bilinen 37103 sayılı teşvik için önemlidir. 17103 ve 27103 sayılı teşviklerde sigortalılığın hısımlığının önemi yoktur. İşveren Anne, baba, eş ve çocuklarından dolayı 17103 ve 27103 sayılı teşviklerden faydalandıra bilirken, 37103 sayılı teşvikten faydalanamaz.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.