Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 15.04.2021 15:50 (Üye) Soru : Sayın Danışman ; Bir LTD.ŞTİ Faaliyeti rent a car olarak kuruldu. 10 adet araç aldı kiralama yapabilmek için almış olduğu araçları tdhp hangi kodlarda izlememiz gerekmektedir. Demirbaş olarak yıllara sari amortisman uygulanacak mıdır ? SAYGILAR

Cevap : 254 Hesap kullanılır. "yıllara sari amortisman" diye bir uygulama olmaz. " """ VUK Madde 320 Amortisman süresi, kıymetlerin aktife girdiği yıldan başlar. Bu sürenin yıl olarak hesaplanması için (1) rakamı mükellefçe uygulanan nispete bölünür. Faaliyetleri kısmen veya tamamen binek otomobillerinin kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olanların bu amaçla kullandıkları binek otomobilleri hariç olmak üzere, işletmelere ait binek otomobillerinin aktife girdiği hesap dönemi için ay kesri tam ay sayılmak suretiyle kalan ay süresi kadar amortisman ayrılır. Amortisman ayrılmayan süreye isabet eden bakiye değer, itfa süresinin son yılında tamamen yok edilir. Her yılın amortismanı ancak o yıla ait değerlemede nazara alınabilir. Amortismanın her hangi bir yıl yapılmamasından veya ilk uygulanan nispetten düşük bir hadle yapılmasından dolayı amortisman süresi uzatılamaz. """ Yukarıdaki hükümlere göre KIST DÖNEM amortisman uygulanmaz.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.