Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 16.04.2021 10:08 (Üye) Soru : Ltd şirketiz.bir vakfa yardım amacıyla piyasadan un alarak bunu vakfa veriyoruz fatura bize kesiliyor ve biz bunu kayıtlarımıza giriyoruz. sorularım: a)fatura kesecekmiyiz,faturada kdv olacakmı b)bu bizim için bir gidermidir, yoksa bağış ve yardımmıdır c)muhasebe kayıtlarını nasıl yapacağız d)kur verg beyannamesinde bunu indirim konusu yapabilirmiyiz? kolay gelsin

Cevap : Bağış ve yardımlar KVK’nın 10/1-c maddesinde düzenlenen kurum kazancının % 5’i sınırına tabi değildir. KVK’nın 10/1 maddesinin ç ve d bentlerinde belirtilen bağış ve yardımların tamımı Kurumlar Vergisi Beyannamesinde kurum kazancından indirilirler. Bu nitelikteki bağışlar aşağıda belirtilmiştir. b) Genel ve özel bütçeli kamu idareleri, il özel idareleri, belediyeler ve köyler, Bakanlar Kurulunca VERGİ MUAFİYETİ tanınan VAKIFLAR ve kamu yararına çalışan dernekler...... a)-Fatura düzenlenir KDV hesaplanır. b)-Gider olmaz.Bağişdır. c) Yapılan yardım KKEG olarak KAYIT YAPILIR. ; ------------------------------- / --------------------------------- 689 KKEG 157 Diğer stoklar 391 Hesaplanan KDV ------------------------------- / --------------------------------- Şirketin Kurumlar vergisi beyannamesine KKEG ilave edilir. Kurumum kazancı var ise kazancı % 5 i KV matrahından beyanname üzerinden indirilir. Kazanç yok ise indirim olmaz. Vakıf vergiden muaf değil ise indirim yapılmaz.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.