Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 16.04.2021 10:41 (Üye) Soru : Sayın Danışman. Kısmi tevfikat kapsamında 1.000 sınırını aşmayan faturalardan parçalı olarak 5 adet fatura 1 ay içerisinde toplam olarak 1.000 tl sınırını aştığı zaman tevfikat uygulamak gerekirmi? Teşekkurler

Cevap : Toplam tutar için KDV tevkifatı uygulanmaz. KDV Genel Uygulama Tebliğin "I/C-2.1.3.4.1. Tevkifat Uygulamasında Sınır" başlıklı bölümünde; "Kısmi tevkifat uygulaması kapsamına giren her bir işlemin KDV dahil bedeli 1.000 TL'yi aşmadığı takdirde, hesaplanan KDV tevkifata tabi tutulmaz. Sınırın aşılması halinde ise tutarın tamamı üzerinden tevkifat yapılır. Tespit edilen tutarı aşan işlemlerde KDV tevkifatı zorunluluğundan kaçınmak amacıyla bedel parçalara ayrılamaz, aynı işleme ait bedellerin toplamı dikkate alınarak bu sınırın aşılması halinde tevkifat yapılır. Tevkifat zorunluluğundan kaçınmak amacıyla, birden fazla fatura düzenlenmek suretiyle bedelin parçalara bölündüğünün tespiti halinde vergi dairelerince, bütünlük arz ettiği anlaşılan alımların toplamının yukarıda belirtilen sınırı aşıp aşmadığına bakılarak gerekli işlemler yapılır." denilmektedir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.