Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 16.04.2021 10:48 (Üye) Soru : Merhabalar 01.03.2021 tarihi itibari ile bilindiği üzere nakliye hizmetlerinde 2/10 tevkifat uygulamasına geçildi fakat bu ay firmalardan gelen faturalarda şöyle bir durum görmeye başladım.. firmalara verilen faturalarda ögleden önce bir nakliye hizmeti yapıldığı ve 1000 altında olduğu ve öğleden sonra bir nakliye hizmeti yapıldığı ve 1000 tl altında olduğu için ayrı ayrı tevkifatsız faturalar verildiğini gördüm ve firmalarıma bu faturaların birleştirilerek tevkifat uygulanması gerektiğini beyan ettim. Tarafıma sabah nakliye için hemen fatura kesildiği cevabı geldi.. ve gelecekteki işi bilemiyecekleri için bu şekil olduğu meslek mensubu tarafından söylenmiş.. Sonuç olarak benim bildiğim nakliye hizmeti taşıma irsaliyesine istinaden yapılır ve aynı firmaya 1 gün içinde kesilen taşıma irsaliyeleri bedeli 1000 tl geçerse tevkifat uygulanmasıdır. Acaba benmi yanlış yorumluyorum okuduklarımı...

Cevap : Doğru düşünüyorsunuz. KDV Genel Uygulama Tebliğin "I/C-2.1.3.4.1. Tevkifat Uygulamasında Sınır" başlıklı bölümünde; "Kısmi tevkifat uygulaması kapsamına giren her bir işlemin KDV dahil bedeli 1.000 TL'yi aşmadığı takdirde, hesaplanan KDV tevkifata tabi tutulmaz. Sınırın aşılması halinde ise tutarın tamamı üzerinden tevkifat yapılır. Tespit edilen tutarı aşan işlemlerde KDV tevkifatı zorunluluğundan kaçınmak amacıyla bedel parçalara ayrılamaz, aynı işleme ait bedellerin toplamı dikkate alınarak bu sınırın aşılması halinde tevkifat yapılır. Tevkifat zorunluluğundan kaçınmak amacıyla, birden fazla fatura düzenlenmek suretiyle bedelin parçalara bölündüğünün tespiti halinde vergi dairelerince, bütünlük arz ettiği anlaşılan alımların toplamının yukarıda belirtilen sınırı aşıp aşmadığına bakılarak gerekli işlemler yapılır." denilmektedir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.