Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 19.04.2021 09:24 (Üye) Soru : Kurumlar Vergisi Mükellefi 2018 yılında ZARAR, 2019 yılında ZARAR ediyor. 2018 yılı zararı 2019 yılı Kurumlar Vergisi Beyannamesinde gösterilmemiş. 2020 yılında geçici vergi dönemlerinde KAR ediyor. Zarar mahsubu yapılmamış - 2020 yılı Kurum Geçici Beyannamelerinde geçmiş yıl zararları mahsup edilmemiş, Kurumlar Vergisi beyannamesinde mahsup edilebilir mi? - 2020 yılı Kurumlar Vergisi beyannamesinde geçmiş yıl zararlarının mahsubu için Geçici Beyannamelerinin düzeltilmesi gerekir mi? 4.dönem Geçicide kar en yüksek, sadece o geçiciyi düzelterek zarar mahsubu yapılabilir mi? - 2019 yılı Kurumlar Vergisi Beyannamesinde gösterilmeyen 2018 yılı zararı, 2020 yılı zarar mahsubunda kullanılabilir mi? Teşekkürler.

Cevap : Zarar mahsubu yapılabilmesi için ilgili yıl/yıllar KV beyannamelerinde zararların gösterilmesi zorunludur. İlgili yıl/yıllar KV beyannamelerinin düzeltmeniz gerekir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.