Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 19.04.2021 09:24 (Üye) Soru : Sayın Danışmana; Şirket personeli için gerçek kişiden kiraladığımız llojman kirasının ,muhasebe kaydını 2 aşamalı yapıyoruz. 1-Gayrimenkul sahibine ödeme yapabilmek için 740 (770) hesaba gider ,360 ve 329 hesaba alacak kaydı yapıyoruz.Bankadan ödemede 329 hesap borçlu ,102 hesap Alacak kaydı ile ödeme tamamlanıyor. 2-Kira brütü ,net ücret olarak hesaplanıp,personel maaşına ekleniyor.Personel ücret tahakkuku yapılıyor. 335 personel ücreti borç yazılarak işlem tamamlanıyor.MÜKERRER GİDER YAPILMASI olabilirmi diye Gelir İdaresi Başkanlığından özelge talep ettik.30.12.2020 tarihinde tarafımıza gönderilen özelgedeki SONUÇ KISMI :lojman olarak tahsis edilen konutlar,...personele sağlanan menfaat olarak ücret kapsamında değerlendirildiğinden ,söz konusu konutlara ilişkin kira bedelleri kurum kazancının tespitinde ,ücret gideri olarak dikkate alınacağından ,KİRA GİDERİ OLARAK AYRICA DİKKATE ALINMASININ MÜMKÜN OLMAYACAĞI TABİİDİR. Bilgi edinilmesini rica ederim ..ifadesi var. Sizden sadece şu cevabı istiyorum..Gayrimenkul sahibine ödeyeceğim- kirayı , gider(770-740-) kaydı ve vergi kaydı (360) yapmadan nasıl ödeyeceğim.Banka hesabından yapılan ödemenin muhasebe işlemi için ,önce kiranın gider tahakkuku yapılmalı.Aldığımız cevapda, ödenen kiranın gider yazılamayacağı belirtiliyor ..Bu konu ile ilgili size önceden yazdığım soruda ,bana ücrete brütleştirilerek ödeme yapılacağını belirttiniz.Önceki yıllarda bu konuda verilen özelgelerde bu ifade var.Bende öyle yapıyordum.Sorumuz kiranın ödeme muhasebe kaydı.İlginize teşekkürler.İyi çalışmalar diliyorum

Cevap : Maliyenin görüşü doğru görüştür. Yapılan Ödeme AYNİ ÜCRET ÖDEMESİDİR. Kiranın Brüt tutarı (net kira +GV stopajı) lojmanda kalan çalışanların ücretine eklenerek bordroda giderleştirilr. 700 lü hesaplar (B) 360-361- 102(A)
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.