Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 19.04.2021 09:40 (Üye) Soru : Üstadım. Sorum Finansman Gider Kısıtlaması İle ilgili Firma (Kredi vb. Yabancı Kaynak kullanmamaktadır. Ancak 320 Ticari borç vb. Borçlar Vergi SGK Vardır. Bu durumda Özkaynak Aşan kısım için Gider kısıtlaması yapılacakmıdır. Zaten bu firmanın 780 bir gideri yok denebilir. Ancak 656 KAmbiyo Zararları Grununda Ticari borçlar için Kur Farkı Zararı Vardır. Bu firma bir gider düzeltmesi yapacakmıdır.

Cevap : Bize göre gider kısıtlaması uygulanmaz. Aşağıdaki link de bulunan taslak tebliği inceleyiniz. https://www.gib.gov.tr/sites/default/files/fileadmin/mevzuatek/serno19KVGT_Taslak.pdf
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.