Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 19.04.2021 12:00 (Üye) Soru : Sayın Üstad, Bilanço usulüne tabi şahıs işletmesi sahibi vefaat etti, mirasçılarından 1 i işletmeyi devam ettirmek istemekte bu durumda sosyal güvenlik işlemleri nasıl işlemekte , yani personeller var işletmede bunların devri sigorta dosyası , kıst dönem ayındaki aylık prim hizmet beyanı verilmesi nasıl olmalı nisan ayında 10 günlük kısım vefaat tarihine kadar olan kısmı kalan 20 günlük kısmı mirasçı olarak mı beyan edecek genel olarak bilgi paylaşmanızı rica edeceğim. iyi çalışmalar

Cevap : İşyeri bildirgesi, gerçek kişi olan işverenin ölümü halinde ise, mirasçılarınca, ölüm tarihinden itibaren en geç üç ay içinde işyerinin işlem gördüğü Kurumun ilgili ünitesine verilecektir. Vefat öncesi bildirim ve vefat sonrası intikalle bildirim yapılması gerekir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.