Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 19.04.2021 15:05 (Üye) Soru : Merhaba 2020 Kurumlar Vergisi için Ek mali tabloların doldurulmasında dikkate alınacak hadler nedir. Aktif Toplam veya Net Satış için, Teşekkür ederim.

Cevap : EK MALİ TABLOLARI DÜZENLEME ZORUNLULUĞU 28/04/1998 tarihli ve 23326 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 8 Sıra MSUGT’de, ek mali tabloları düzenlemek zorunda olan mükelleflerin 1998 yılından itibaren verecekleri Yıllık Gelir veya Kurumlar vergisi beyannamelerine ek mali tablolardan sadece “Kâr Dağıtım Tablosu”nu eklemelerinin yeterli bulunduğu belirtilmiştir. 2020 Yılında Aktif toplamı veya Net Satışlar toplamı aşağıdaki tutarları aşan mükellefler ek mali tabloları düzenlemek zorundadırlar ( Sadece Kar Dağıtım Tablosu) 2020 Yılı Aktif Toplamı 27.681.000,- TL 2020 Yılı Net Satışlar Toplamı 61.514.000,- TL
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.