Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 20.04.2021 11:40 (Üye) Soru : Sn. Danışman, İşveren ramazan dolayısı ile çalışanlara kişi başı 200 TL değerinde market alışveriş kartı vermiştir. Alışveriş kartları Prime Esas Kazanca dahil edilmeli midir? Edilecekse Brüte 200 TL olarak mı dahil edilecektir? İyi Çalışmalar

Cevap : İşveren Uygulama tebliğinin “Kısmen Prime Tabi Tutulacak Kazançlar” başlıklı maddesinin Yemek Paraları (Yardımı) alt başlıklı 7.7-1 maddesine göre; Sigortalılara ay içinde yemek parası olarak nakit ödeme yapılmaksızın, çalıştıkları işyerinin dışında yemek üretimi yapan başka firma veya şahıslar tarafından (örneğin yemek çeki karşılığında) gerek işyerinde gerekse işyerinin dışında yemek verilmesi halinde, işverenlerce bu firma veya şahıslara fatura karşılığında yemek bedeli olarak ödenen fatura bedelleri prime esas kazanca dahil edilmemektedir. İşveren uygulama tebliğinin bu hükmüne kıyasen yapılan değerlendirme sonucunda; 1- Alışveriş/hediye /yemek kartlarının içine yüklenen veya yemek çekinin üzerinde yazılı tutarlar kadar alışveriş yapma imkânı sağlayan bir ödeme aracı olması, 2- Bu kartların, işçilere, gördükleri işe karşılık olmaksızın, belli ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik olarak işverenler tarafından yardım amaçlı verilmiş olması, 3- Sadece giyim, yiyecek, yemek, erzak vb. gibi kartta veya yemek çekinde belirtilen ihtiyaca karşılık alışveriş yapma imkanı sağlaması, dolayısıyla ücret ya da ücret niteliğinde kazanç kavramı içinde yer almaması, işyeri tarafından satın alınmak ve işyerine faturalanmak üzere çalışanlara verilmesi, nedeniyle, alışveriş/hediye/yemek kartlarının içine yüklenen veya yemek çekinin üzerinde yazılı tutarlar prime tabi tutulmayacaktır. Ancak işveren, işçilerine her yerde alışveriş imkanı sağlayan içinde belli bir miktar para yüklenen veya üzerinde hamiline yazılı tutar kadar her yerde geçerli çek verilmesi halinde bu tutarlar prime tabi tutulacaktır
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.