Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 20.04.2021 11:00 (Üye) Soru : Merhabalar,Limited Şirketlerin borçlarından dolayı ortakların sorumluluğu ile ilgili 2 sorum olacaktır.- 1-)Limited Şirketine yeni bir ortak alınması durumunda yeni ortak olan kişilerin Vergi,Sigorta Prim borçları ve Üçüncü Kişilere karşı yani Ticaret yapılan İşletmelere karşı Firmanın borcundan dolayı sorumluluğu var mıdır.-Varsa sorumluluk hemen mi başlıyor yoksa belli bir süre mi geçmesi gerekiyor.-Sorumluluk hisseleri oranında mıdır.- 2-) Şirket Birleşmelerinde Devrolunan veya Devir alınan şirketin Vergi,Sigorta Prim borçları ve Üçüncü Kişilere karşı yani Ticaret yapılan İşletmelere karşı borçları Devir olunan şirkete mi geçiyor.-

Cevap : 1-Yeni ortak ortaklığı girdiği tarih den itibaren sorumluluğu başlar .(6183 SK md 35) 2-Bahsettiğiniz borçlar için alacaklı kurum ve kuruluşlar alacağın takibini önce şirket tüzel kişiliğinden talep eder .Yeterli kaynak yoksa alacağın doğduğu tarihde ki ortaklardan talep eder.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.