Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 20.04.2021 14:48 (Üye) Soru : Sayın Danışman; Kurumlar Vergisi Kanunu 32/A uyarınca İndirmli Kurumlar vergisi uygulamasında cari dönemde tesvi yatrım gerçekleşmiş yalnız Bilanço zararı nedeniyle İndirimli kurumlar vergisinden yararlanamıyoruz. Ertesi yıl Bilanço Karı olması durumunda bir önceki dönemden yararlanamadığımız İndirimli kurumlardan yararlanabilirmiyiz.

Cevap : Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 32/A maddesine 6745 Sayılı Kanun ile eklenen hükme göre; yatırımın tamamlanması şartıyla, indirimli kurumlar vergisi uygulanmak suretiyle yararlanılan kısmı hariç olmak üzere kalan yatırıma katkı tutarı, yatırımın tamamlandığı hesap dönemini izleyen yıllarda Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre bu yıllar için belirlenen yeniden değerleme oranında artırılarak dikkate alınabilecektir. Bu düzenleme ile yatırımcının kazancının yeterli olmaması veya istisna indirim gibi sair nedenlerle vergiye tabi gelirinin olmaması durumlarında kullanılamayan ve sonraki dönemlere devreden katkı tutarlarının enflasyon karşısında erimesi engellenmektedir. Ancak söz konusu endeksleme uygulaması yatırımın sonra erdiği hesap dönemini izleyen hesap dönemlerinden itibaren uygulanabilecektir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.