Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 20.04.2021 15:12 (Üye) Soru : Konu ; Finansman gider kısıtlaması uygulaması hakkında ; 1- Gider kısıtlaması uygulama tebliği çıkmadığı için ilk çeyrek uygulaması nasıl olmalı 2- gider kısıtlaması , sadece krediler için mi geçerli , ticari borç alacakları da kapsamakta mı 3- % 10 Gider kısıtlaması Öz kaynakları aşan kısma isabet eden faiz, komisyon, vade farkı, kar payı vb maliyet unsurları toplamı üzerinden mi uygulanacak

Cevap : Sizinde belirtiğiniz gibi Tebliği halen taslak halindedir. Taslak tebliğin yayımını bekleyiniz veya tebliği de belirtilen tanımlara göre işlem yapınız. https://www.gib.gov.tr/sites/default/files/fileadmin/mevzuatek/serno19KVGT_Taslak.pdf
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.