Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 20.04.2021 16:58 (Üye) Soru : Merhaba, Mükellefimizin işyerini kiraladığı mal sahibi 5 yıl önce vefat etti. Muhtasar beyannamesiyle, 4 mirasçıdan 2 si adına vergi kesintisi yapmaya başladık. Diğer 2 mirasçı Türk vatandaşı olmadığı ve ulaşılamadığı için onlarla ilgili bir kesinti, kira ödemesi vb bir işlem yapmadık. Bu sene (Türk vatandaşı olamayan) diğer 2 mirasçı dava açıp geçmişe dönük ve bundan sonraki kira gelirlerini talep ettiler ve dava tereke davası olarak görülmeye başlandı. Mahkeme, kira tutarının hepsinin (toplam 4 mirasçıya ait tüm kira tutarının) mahkemenin banka hesabına yatırılmasını istedi. Kiralar mahkeme tarafından mirasçılara bölüştürülecekmiş. Kira ödemeleri artık mahkemenin hesabına yapılmaya başlandı. Bu durumda muhtasardaki kira geliri kesintilerini nasıl yapmamız gerektiğiyle ilgili bilgilendirmenizi rica ederim.

Cevap : Brüt kiradan her hissedara ait olan GV stopajı Muhtasar beyannamede beyan edilerek GV stopajı ödenir..
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.