Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 22.04.2021 13:04 (Üye) Soru : Merhaba Sayın Danışman, Avukat mükellefimizin TEİAŞ Bölge Müdürlüklerine ve BOTAŞ firmasına verdiği avukatlık hizmeti karşılığı düzenleyeceği serbest meslek makbuzlarında kdv tevkifatı uygulaması zorunlumudur?

Cevap : TEİAŞ Bölge Müdürlüklerİ ve BOTAŞ firması AŞAĞIDAKİ SAYILAN KURUM VE KURULUŞLAR ARASINDA İSE kdv Tevkifatı yapılır. **5018 SAYILI KANUNA ekli cetveller kapsamındaki idare, kurum ve kuruluşlar, **Kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluşları, **Döner sermayeli kuruluşlar, **Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, **Bankalar ,Sigorta ve Reasüransa Şirketleri , ** Kanunla kurulan veya tüzel kişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları **Kalkınma ajanslarına ifa (yapılan ) edilen ve TEBLİĞDE ÖZEL OLARAK Belirlenmeyen DİĞER BÜTÜN HİZMET İFALARINDA söz konusu alıcılar tarafından (5/10) oranında kdv tevkifatı uygulanır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.