Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 22.04.2021 15:10 (Üye) Soru : merhaba z raporları 10 günlük toplnıp tek fişe griirliyor. bu uygulama doğrumudur. 10 ar günlük fatura z veya gider tek mahsup fişine girilirmi?

Cevap : Doğru değil. 10 günlük kayıt olmaz. Her gün sonundaki z raporu günlük kayıt edilir. 10 günlük süre kayıtlarda geciktirme süresidir. VUK 219. madde aşağıdadır. Kayıt Zamanı Madde 219 Muameleler defterlere zamanında kaydedilir. Şöyle ki: a) Muamelelerin işin hacmine ve icabına uygun olarak muhasebenin intizam ve vuzuhunu bozmayacak bir zaman zarfında kaydedilmesi şarttır. Bu gibi kayıtların on günden fazla geciktirilmesi caiz değildir. b) Kayıtlarını devamlı olarak muhasebe fişleri, primanota ve bordro gibi yetkili amirlerin imza ve parafını taşıyan mazbut vesikalara dayanarak yürüten müesseselerde, muamelelerin bunlara işlenmesi, deftere işlenmesi hükmündedir. Ancak bu kayıtlar, muamelelerin esas defterlere 45 günden daha geç intikal ettirilmesine cevaz vermez.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.