Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 26.04.2021 09:18 (Üye) Soru : Merhabalar, Gayri faal bir limited şirket tasfiyeye girecek. Tasfiye öncesinde envanterde 5 yıldır kayıtlı olan arsa şirketten alacaklı olan ortağa devir yapılmak isteniyor. Şirket tasfiye olacağı için kurumlar vergisi istisnası uygulayamaz ama kdv istisnası uygulayabilir miyiz? teşekkürler...

Cevap : İSTİSNA UYGULANIR. KDV 17/4- r) KURUMLARIN AKTİFİNDE EN AZ İKİ TAM YIL SÜREYLE BULUNAN İŞTİRAK HİSSELERİ İLE TAŞINMAZLARIN SATIŞI SURETİYLE GERÇEKLEŞEN DEVİR VE TESLİMLER ile bankalara, finansal kiralama ve finansman şirketlerine borçlu olanların ve kefillerinin borçlarına karşılık taşınmaz ve iştirak hisselerinin (müzayede mahallerinde yapılan satışlar dahil) bankalara, finansal kiralama ve finansman şirketlerine devir ve teslimleri ile bu taşınmaz ve iştirak hisselerinin finansal kiralama ve finansman şirketlerince devir ve teslimi. İSTİSNADIR.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.