Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 26.04.2021 09:39 (Üye) Soru : Merhabalar Sayın Yetkili, Şehirlerarası otobüse işle ilgili numune eşya verilmiş taşınması için. Fiş fatura yok. Not yazıp verilmiş; İl-Plaka-Tutar-İsim-Cep Tel. gibi parayı aldıklarına dair. Belgesi tevsik edilemeyen harcamalara örnek olabilir mi? Gider yazabilir miyiz? (kdv indirimi zaten olamaz) Bilgi rica ederim. Teşekkürler. 1- Örf ve teamüle göre bir vesikaya istinat[2] ettirilmesi mutat[3] olmayan müteferrik giderler[4], 2- Vesikanın teminine imkan olmayan giderler, 3- Vergi kanunlarına göre götürü olarak tespit edilen giderler,

Cevap : Bahsettiğiniz taşıma işlemi için taşıyıcı ; Fatura düzenleyecek Başka belge ile gider yazılmaz.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.