Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 26.04.2021 14:35 (Üye) Soru : 16) ÇANTA İMALATI YAPAN MÜKELLEFTE ENSON ÇALIŞAN SİGORTALI İŞÇİNİN ÇIKIŞ TARİHİ 07.01.2021 DİR. BU KEZ AYNI İŞÇİ 18 03 2021TARİHİNDE GİRİŞİYAPILMIŞTIR. SİGORTA GİRİŞİNİ YAPMADAN ÖNCE SGK NIN POTANSİYEL TEŞVİK SORGULAMA EKRANINDAN BAKTIK 27103 TEŞVİKİNDEN YARARLANABİLECEĞİNİ GÖSTERİYORDU. BİLDİRGEYİ YAPTIĞIMIZDA 27103 TEN YARARLANAMAYACAĞINI GÖSTERİYOR. BU KONUDA YARDIMINIZI RİCA EDİYORUM KOLAY GELSİN bu soruyu 22 04 2021 tarihinde sormuştum ancak çıkış tarihini 27 01 2020 yerine yanlışlıkla 27 01 2021 olarak yazmışım. bunun için özür diler sorumun tekrar cevaplanmasını rica ediyorum. kolay gelsin

Cevap : 4447 sayılı Kanunun geçici 19. maddesi kapsamına giren sigortalılardan dolayı prim desteğinden yararlanılabilmesi için, işverenlerce e–SGK kanalıyla başvuruda bulunulması gerekmektedir. İşverenlerce kapsama giren sigortalılara ilişkin yapılacak başvurular, www.sgk.gov.tr adresinden giriş yapılmak suretiyle erişilen “e–SGK / İşveren / İşverenSistemi / Teşvikten Faydalanılacak Sigortalı Tanımlama” ekranlarında yer alan; İmalat veya bilişim sektörü için “27103/4447 Sayılı Kanun Geçici 19. Madde menüsü vasıtasıylayapılacaktır. igortalı Yönünden Teşvikten Yararlanmak için; a) 31.12.2022 tarihinden önce işe alınmış olması, b) Türkiye İş Kurumuna kayıtlı işsizolması, c) İşe giriş tarihinden önceki üç aylık sürede toplam on günden fazla 5510/4-1-(a) ve (c) bentleri kapsamında Kuruma bildirilmemiş olmaları ve isteğe bağlı sigortalılık hariç 5510/4-1 -(b), ek 6, ek 9 uncu madde birinci fıkra kapsamında sigortalı olmamaları, İşveren Olarak Teşvikten Yararlanmak için; a) Özel sektör işvereniolması, b) 2018 yılında Kuruma uzun vadeli sigorta kollarına tabi olarak en az sayıda bildirim yapılan aydaki/dönemdeki sigortalı sayısına ilave olarak çalıştırılması, c) İş sözleşmesinin işveren tarafından haklı nedenlerle feshi hariç olmak üzere, işe alındıkları tarihten itibaren dokuz aylık sürede işverence iş sözleşmesi feshedilmeksizin çalıştırılmaları, ç) Aylık prim ve hizmet belgesinin veya muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin yasal süresi içinde Kuruma verilmesi, d) Tahakkuk eden primlerin yasal süresi içinde ödenmesi, e) Yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarının bulunmaması, f) Çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği veya bildirdiği sigortalıları fiilen çalıştırmadığı yönünde herhangi bir tespitin bulunmaması, şartlarının birlikte gerçekleşmesi gerekmektedir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.