Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 26.04.2021 13:55 (Üye) Soru : Birlikten İzmir Doğar Kapmpanyası Kurumlar Vergi Beyanında Bağış Yardımlarda İndirilebilir Gider olarak gösterilebilir mi.

Cevap : "Birlikten İzmir Doğar" nedir. Kamuya yararlı dernek mi ? vakıf mı? İndirim için KVK 10(1) c-/maddesi aşağıdadır. Madde deki şartlara göre indirim yapılır. c) Genel ve özel bütçeli kamu idarelerine, il özel idarelerine, belediyelere ve köylere, Cumhurbaşkanınca vergi muafiyeti tanınan vakıflara ve kamu yararına çalışan dernekler ile bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetinde bulunan kurum ve kuruluşlara makbuz karşılığında yapılan bağış ve yardımların toplamının o yıla ait kurum kazancının % 5'ine kadar olan kısmı indirilir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.