Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 27.04.2021 10:58 (Üye) Soru : Merhaba sayın danışmanın 1.bilanco usulüne tabi mükellefler için karşılık ayrılır mı 2.bilanço usulüne tabi gelir vergisi mükellefleri 131-331-371-370- nolu hesaplar kullanılmaz doğru mudur 3.bilanco usulüne tabi gelir vergisi mukellefleri için geçici vergi ve gelir vergisi tahakuku nasıl yapılır 4.kurumlar vergisi mukellefi ticari bilanço zararı 50.000 kkge:100.000 kurumlar vergisi matrahı 50.000%22hesaplanan vergi 11.000 dir karşılık ayırınca kurumlar vergisi matrahından ayirdim ticari bilanço zararım 50.000 idi 11.000 daha ekledim toplam 60.0000 etti mahsup edilen geçmiş yıl zararım 50.000 mahsup edilmeyecek geçmiş yıl zararım 11.000 bu işlem dogrumudur

Cevap : 1-2-GV mükellefi olan Bilanço esasına göre defter tutan mükellefler 370-371-131-331 hesapları kullanamaz. 3-Geçici vergi ve yıllık beyana ilişkin tahakkuk işlemi yapılmaz. Ödenen vergi şahsi vergi olup mükellef kendisi öder. 4. SORUNUZU AŞAĞIDAKİ UYGULAMADAKİ ÖRNEĞE GÖRE UYARLAYINIZ. KKEG TİCARİ ZARAR MUHASEBE KAYDI Örnek uygulama : Bir LTD.ŞTİ 2020 yıl dönem itibariyle 17.000 TL ticari zarar etmiştir. Fakat KKEG 20.000 TL olduğu için 3.000 TL mali kara dönüşmüştür. Bu işlemin tahakkuk kaydı nasıl olmalıdır. 3.000 TL KV MATRAHI HESAPLANAN KV 660 TL 691 (B) 660 TL 370 (A) 660 TL Daha sonra dönem net karı ve zararının tespitine ait kayıt oluşturulmalıdır; 692 (B) 16.340 TL 690 (B) 17.000 TL 691 (A) 660 TL Dönem net karı veya zararı hesabın nihai olarak, bilançoya dönem net zararı 591 hesabına yansıtılması; 591(B) 16.340 TL 692 (A) 16.340 TL Dönem içerisinde ödenen geçici vergi ve kesinti yoluyla ödenen vergiler 193 hesapta takip edilmiş olması gerekmektedir. Bu tutarın hesaplanan kurumlar vergisiyle aynı tutarda olduğunu varsayalım. Bu durumda bu tutar 371 Dönem Kârının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri hesabına aktarılır. 371(B) 660 TL 193 (A) 660 TL Daha sonra kurumlar vergisi beyannamesi verme süresinde 371 ve 370 karşılıklı kapatılır. 370 (B) 660 TL 371 (A) 660 TL
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.