Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 28.04.2021 13:36 (Üye) Soru : üstadım öncelikle cevabınız için teşekkürler,fakat benim 2 sorum vardı ,yeme içme yerlerinde ücretsiz izne çıkanlar,işveren sistemindeki covid-19 sekmesinden mi bildirilecek olarak sordum , cevap olarak buradan verilir demişsiniz. ikinci sorumda şuydu , yeme ,içme yerlerinde çalışanlar bu ücretsiz izin desteğinden faydalanması için mart ayında 30 gün çalışmaması mı gerekiyor ,yani mart ayında ücretsiz izinde mi olması gerekiyor ki nisan ve mayıs aylarında ücretsiz izin kullandırılarak günlük 50 tl nakdi destek alsın bu hususta bilginizi rica ederim. Önceki sorum ve cevabınız;Soru: Merhaba,7316 sayılı kanun ile yeme,içme yerlerinde çalışanlar mart 2021 sigortalı olmak koşulu ile ,nisan , mayıs aylarında ücretsiz izne ayrılabilecek ve günlük 50 tl ödenecek.Bu kanunda mart ayında ücretsiz izne çıkanlar mı nisan ve mayıs aylarında ücret desteği verilecek .ilaveten bu ücret desteği işveren sistemi üzerinden covid 19 sekmesi kullanılarak mı bildirilecek.Bilginizi rica ederim Cevap:Sayın, Ücretsiz izin desteği evet covid-19 sekmesinden yapılmaktadır. Bilgilerinize rica olunur.

Cevap : Koronavirüs salgını ile mücadele amacıyla alınan kısmi kapanma kararları ile faaliyeti kısıtlanan yiyecek ve içecek sektöründe faaliyet gösteren işyerlerinde çalışan personeller için nakdi ücret desteği uygulaması genişletilirken, bu sektörde faaliyet gösteren işverenlere prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan prim desteği sağlanacaktır. Faaliyet sektörleri bir önceki madde de ifade edilen işyerlerinde 2021 yılı Mart ayında SGK’ya muhtasar ve prim hizmet beyannamesi ile bildirilen, başka bir ifadeyle hizmet akdi devam eden sigortalılar için, NACE Rev.2 Ekonomik Faaliyet Sınıflaması’na göre 56 kodunda faaliyet gösteren işyerleri ile 61.90.05, 85.51.03, 93.11.01, 93.12.07, 93.13.01, 93.19.05, 93.21.01, 93.29.02, 93.29.03, 96.02.01, 96.04.01, 96.04.02 veya 96.04.03 kodlarında faaliyet gösteren işyerlerinde 2021 yılı Mart ayında/döneminde iş sözleşmesi bulunan sigortalılardan 4857 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesi uyarınca işveren tarafından ücretsiz izne ayrılanlara işe giriş tarihine bakılmaksızın birinci fıkradaki diğer şartları taşımaları halinde 2021 yılı Nisan ve Mayıs ayları için nakdi ücret desteği verilecek. 2021 yılı Nisan ve Mayıs aylarında prime esas kazanç alt sınır üzerinden hesaplanacak (3.577,50 TL) sigorta primlerinin işçi ve işveren hisselerinin tamamı işsizlik fonundan karşılanacaktır. Söz konusu çalışanların fiilen çalıştıkları gün için işverenlere prim desteği sağlanırken, çalışanların pandemi ücretsiz izin sürecine dahil edilmesi halinde işe giriş tarihi dikkate alınmaksızın nakdi ücret desteği sağlanacaktır. 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’na eklenen geçici 30’uncu maddesinde belirtilen bu destekten yararlanabilmek için işyeri ile ilgili muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin yasal süresi içerisinde verilmesi, primlerin yasal süresinde ödenmesi, kayıt dışı sigortalı çalıştırılmaması ve SGK’ya prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcu bulunmaması gerekmektedir. Ancak Sosyal Güvenlik Kurumu’na olan prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarını 6183 sayılı Kanun’un 48’inci maddesine göre tecil ettiren ve taksitlendiren veya ilgili diğer kanunlar uyarınca yapılandıran işverenler bu taksitlendirme veya yapılandırma devam ettiği sürece işverenlerin bu destekten yararlanması mümkün olacaktır. Bu prim desteğinden yararlanan işverenler; aynı sigortalı için destekten yararlanılan süre boyunca, diğer sigorta primi teşvik, destek ve indirimlerinden yararlanamayacaktır. Fondan bu madde kapsamında karşılanan tutarlar, gelir ve kurumlar vergisi uygulamalarında gelir, gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alınmayacaktır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.