Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 27.04.2021 13:07 (Üye) Soru : Merhaba, istanbul veterinerler odasının türk veterinerler birliğinden almış olduğu kimlik ,bandrol, ruhsat ve diğer belgeler için tarafımıza kesilen fatura da tevkifat uygulanması gerekirmi? gerekirse hangi tevkifat olarak? veteriner birliği bunları biz bastırmıyoruz o yüzden baskı diye tevkifat uygulyamayız ve dğer hizmetlerede girmiyor derler.? şimdi den bilgi için teşekkür ederiz.

Cevap : /Bahsettiğiniz baskı için düzenlenecek faturada oranında KDV tevkifatı yapılacaktır.Veteriner odası; "Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşudur." BELİRLENMİŞ ALICILAR: - 5018 sayılı Kanuna ekli cetvellerde yer alan idare, kurum ve kuruluşlar, il özel idareleri ve bunların teşkil ettikleri birlikler, belediyelerin teşkil ettikleri birlikler ile köylere hizmet götürme birlikleri, - Yukarıda sayılanlar dışındaki, kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluşları, - Döner sermayeli kuruluşlar, - Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, - Kanunla kurulan veya tüzel kişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları, - Bankalar, -Sigorta ve reasürans şirketleri,( 01/03/2021 den itibaren) -Sendikalar ve üst kuruluşları,( 01/03/2021 den itibaren) -Vakıf üniversiteleri, ( 01/03/2021 den itibaren) -Mobil elektronik haberleşme işletmecileri, ( 01/03/2021 den itibaren) - Kamu iktisadi teşebbüsleri (Kamu İktisadi Kuruluşları, İktisadi Devlet Teşekkülleri), - Özelleştirme kapsamındaki kuruluşlar, - Organize sanayi bölgeleri ile menkul kıymetler, vadeli işlemler borsaları dahil bütün borsalar, - Yarıdan fazla hissesi doğrudan yukarıda sayılan idare, kurum ve kuruluşlara ait olan (tek başına ya da birlikte) kurum, kuruluş ve işletmeler, -Payları Borsa İstanbul (BİST) A.Ş. de işlem gören Şirketler -Kalkınma ve Yatırım ajansları
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.