Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 27.04.2021 16:17 (Üye) Soru : Merhabalar, Size danışmak istediğim sorularım şöyle; 1)Gelir vergisi mükellefi gerçek kişi limited şirket açmak istiyor? Burada yapılması gerekenler nelerdir? Firma aynı zamanda GV mükellefi olarak İTO'ya da kayıtlı. Ticaret odasında yeni limited açılışı mı yapmak lazım yoksa GV mükellefiyetini limited şirkete çevirebiliyor muyuz? 2)Yazılım alanında faaliyet gösteren limited şirket tek sefere mahsus bir yazılımcıdan yazılım alanında destek alacak, kişi vergi mükellefi değil? Gider pusulasıyla ödeme yapabilir miyiz? KDV ve stopaj durumu nasıl olacaktır? 3) Limited şirket, tek ortaklı. Şirket sahibine aylık huzur hakkı ödemek istersek neler yapmamız gerekir? Teşekkür ederim. İyi Çalışmalar

Cevap : 1)-Bilanço esasına göre defter tutan GV mükellefleri Firmalarını Limited şirkete dönüştürebilir. 2)-GVK 18. maddesine göre yapılan ödemeden % 17 GV stopajı ve (2) nolu KDV beyannamesi i ile KDV hesaplanarak beyan edilir. 3)-Huzur hakkı, düzenli olarak toplantılara iştiraki sağlamak ve toplantı yapmayı teşvik etmek üzere müdürlere toplantı başına ödenen bir mali haktır. Genel kurul kararı ile müdürlere huzur hakkı ödenebilir. Ancak bu isim altında ödeme yapılabilmesi için şirkette birden fazla müdürün bulunması ve bunların kurul oluşturarak belli aralıklarla toplantı yapması esastır. Dolayısıyla tek müdürün bulunduğu şirketlerde huzur hakkının ödenmesinin mümkün olmadığı değerlendirilmektedir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.