Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 28.04.2021 15:47 (Üye) Soru : 24.03.2021 tarihinde işe alınan personel için 4447/28 md sgk teşviğini olumlu olarak sgk işveren uyg.da kaydettim. 17.03.2021 sonrasında işe girenler için ilave istihdam teşviği devam ediyor mu? Sistem onaylasada güvenemedim. Uzatıldığına dair bir kanun bulamadım. Teşekkürler

Cevap : Destek Süresi 2022/Aralık ayı aşılmamak kaydıyla, destek süresi 1/1/2018 ile 31/12/2022 tarihleri arasında istihdam edilen her bir sigortalı için 12 aydır. https://www.iskur.gov.tr/isveren/tesvikler/ilave-istihdam-tesviki/#:~:text=%E2%80%A2%20Destek%20S%C3%BCresi,bir%20sigortal%C4%B1%20i%C3%A7in%2012%20ayd%C4%B1r.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.