Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 02.05.2021 17:25 (Üye) Soru : Selamlar, Şirketin nace kodu faaliyet konusu 467101 Sıvı Yakıtlar ve bunlarla ilgili ürünlerin toptan ticareti (Ham petrol, ham yağ, mazot,benzin....) ancak firma henüz alım satım yapmıyor gayrifaal durumda, E defter ve E Fatura"ya geçme zorunluluğumuz var mı?

Cevap : Merhaba; Mükellefiniz; VUK 509 Kapsamında; 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli I sayılı listedeki malların imali, ithali, teslimi vb. faaliyetleri nedeniyle Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK)'ndan lisans alan (bayilik lisansı dâhil) mükellefler kalıyorsa; lisans alımı veya imal, inşa veya ithalin gerçekleştirildiği ayı izleyen dördüncü ayın başından itibaren eFatura uygulamasına geçmek zorundadır. iyi çalışmalar
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.