Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 30.04.2021 10:31 (Üye) Soru : Merhaba, iyi çalışmalar. Mükellef 2020 yılında kısa çalışma ödeneğinden faydalanmış olup, sonrasında normal çalışmaya geçmiş ve 7252 sayılı kanun olan 4447/26 normalleşme desteğinden faydalanmıştır. 2021/01 döneminde normalleşme desteği sonlanmıştır. Bu işyeri 2021/05 döneminde tekrar kısa çalışma için başvurup yararlanabilir mi? Bir yazıda "kısa çalışma ödeneğinden çıkarak, normalleşme desteğinden yararlanan işyerleri, kısa çalışmadaki Haziran sonunda kadar olan uzatmadan yararlanamayacak" diye bir ibare var. bu ne kadar doğrudur?

Cevap : Bilindiği üzere yeni korona virüs (COVID-19) nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamındaki zorlayıcı sebep gerekçesiyle kısa çalışma uygulanan işyerlerinde kısa çalışma uygulamasından yararlananlar için yeni bir başvuru alınmadan daha önceki şartları aşmamak üzere kısa çalışma ödeneğinin süresi; ? 29.06.2020 tarih ve 2706 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile (2706 sayılı CBK) bir ay, ? 30.07.2020 tarih ve 2810 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile (2810 sayılı CBK) bir ay, ? 30.08.2020 tarih ve 2915 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile (2925 sayılı CBK) iki ay, ? 26.10.2020 tarih ve 3134 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile (3134 sayılı CBK) iki ay, ? 23.12.2020 tarih ve 3317 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile (3317 sayılı CBK) iki ay. ? 19.02.2021 tarih ve 3556 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile (3556 sayılı CBK) bir ay, süreyle uzatılmıştır. 2. Kısa çalışma ödeneğinin süresi aynı şartlarla 22/4/2021 tarih ve 3910 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile (3910 sayılı CBK) 1/4/2021-30/6/2021 tarihlerini kapsayacak şekilde üç ay daha uzatılmıştır. ? 2021 Mart ayında uzatma kapsamında kısa çalışma ödeneği ödenen bildirgeler için otomatik uzatma işlemi yapılmıştır. Merkezden yapılan bu uzatma işlemi, daha önce uzatma talebinde bulunmuş ve bitiş tarihi 31/3/2021 olan bildirgelerin bitiş tarihi 30/6/2021 tarihine çekilmek ve 2021 Nisan ve sonrası için haftalık çalıştırılmayacak saati 0 (sıfır) olarak güncellenmek suretiyle yapılmıştır. Ayrıca söz konusu bildirgeler otomatik onaylama işlemine tabi tutulmuş olup, takip menü- otomatik işlemler ekranından takip edilebilecektir. ? İşverenlerden 2706, 2810, 2915, 3134, 3317 veya 3556 sayılı CBK’lar uyarınca uzatma işleminden yararlanmamış olanların söz konusu (3910 sayılı CBK) uzatma işleminden yararlanmak istemeleri halinde yeni bildirge girilmek suretiyle işlem yapılması gerekmektedir. Ancak, girilecek yeni bildirgenin kısa çalışma başlama tarihinin ayın birinci günü olması gerekmekte olup, hiçbir şekilde bildirgenin bitiş tarihinin 30.06.2021 tarihini geçmemesi gerekmektedir. ? Yine bu kapsamda işlem yapılan bildirgelere ilişkin kısa çalışma ödeneği süresinin tamamı işsizlik ödeneği süresinden mahsup edilmeyecektir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.