Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 29.04.2021 10:58 (Üye) Soru : 01.03.2020 - 31.12.2020 yılı içerisinde 5746 SK kapsamında Tübitak projesine bağlı bir Ar-Ge çalışmamız olmuştur. 2020 yılı içerisindeki bu Ar-Ge giderlerini kurum kazancından indirmedik. 2021 yılı için bu giderleri indirebilir miyiz? Şirketimiz sürekli kar etmektedir ve geçmiş yıl zararları bulunmamaktadır. 2020 yılı için kurumlar beyannamesinde düzeltme yapmamız doğru olur mu? Konu hakkında hem 189 (Alo Maliye) hem de ilgili vergi dairesi ile görüşülmüş olup net bir bilgi alınamamıştır. Kanun içerisinde de net bir bilgi yoktur.

Cevap : Dönemsellik ilkesi gereği indirim 2020 yılı KV beyannamesinde yapılması gerekir.Beyanname verilmiş ise düzelteme yapmanız gerekir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.