Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 30.04.2021 11:48 (Üye) Soru : 27256 ilave istihdam teşvik ile bildirilen aylık prim hizmet belgesinin primlerini ödememiz gerekir mi? teşekkür ederim.

Cevap : APHB tahahakkukunda çıkan prim ödemesi yapılmalıdır. Destek kapsamında işe alınan sigortalıların 27256 kanun numarası seçilmek suretiyle düzenlenmiş olan APHB/MPHB’de kayıtlı prim ödeme gün sayısının, Günlük 44,15 TL ile çarpımı sonucu bulunan tutar kadar ve aylık azami olarak da: 30 gün x 44,15 TL = 1.324,50 TL destekten yararlanılacak olup, Bu tutar her ay işverenlerin Kuruma ödeyecekleri tüm primlerden mahsup edilmek suretiyle, İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacaktır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.