Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 30.04.2021 12:28 (Üye) Soru : 11.11.2020 tarihinde tescil olmuş tasfiye için Mart ayı içinde tasfiye başlangıç beyannamesi verdik. Kurumlar ayı içinde olduğumuz için kalan 11.11.2020 -31.12.2020 tarih aralığı içinde bir beyanname vermemiz gerekiyor diye biliyorum. Ancak beyannameyi nasıl hazırlıcam. Beyanname düzenleme programında tasfiye başlangıç ya da bitiş bölümü var. yine tasfiye başlangıç olarak mı girmemiz gerekiyor?

Cevap : 01/01/2020-11/11/2020 dönemi ne ait Tasfiyeye giriş beyannamesi 11/11/2020 tarihini takip eden 4. ayın da 0/-31/03/2021 Tarihine kadar KIST dönem beyannamesi verilemesi gerekirdi. 12/11/2020-31/12/2020 dönem KV beyannamesi normal olarak 30/04/2021 tar,hine kadar verilmesi gerekir. .
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.