Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 30.04.2021 13:25 (Üye) Soru : Merhaba, KDV tebliği 2.1.3.2.13. nolu madde gereğince diğer hizmetler kapsamında 5/10 oranında KDV tevkifatı uygulamasını "belirlenmiş alıcıların" hepsine uygulamamız gerekiyor mu? 16 Şubat 2021'de yayımlanan KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 35) MADDE 9 – Aynı Tebliğin (I/C-2.1.3.2.13.) bölümü başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “2.1.3.2.13. Diğer Hizmetler KDV mükellefleri tarafından, 5018 sayılı Kanuna ekli cetveller kapsamındaki idare, kurum ve kuruluşlar, kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluşları, döner sermayeli kuruluşlar, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, bankalar, sigorta ve reasürans şirketleri, kanunla kurulan veya tüzel kişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları ile kalkınma ajanslarına ifa edilen ve Tebliğde özel olarak belirlenmeyen diğer bütün hizmet ifalarında söz konusu alıcılar tarafından (5/10) oranında KDV tevkifatı uygulanır.” Yukarıdaki maddeye göre belirlenmiş alıcıların tamamına tevkifat uygulanmayacak, sadece ilgili maddede sayılanlara uygulanacak diye anlıyoruz. (Örneğin Payları Borsa İstanbul (BİST) A.Ş. de işlem gören Şirketler belirlenmiş alıcılara giriyor ancak yukarıdaki maddede bu şirketler ayrıca belirtilmediği için tevkifat uygulamayacağız diye anlıyorum.) Yukarıdaki maddeye göre diğer hizmetler kapsamında 5/10 oranında tevkifatlı düzenlediğimiz faturaları beyan ederken muhtasar beyannamede tevkifat kodunu 616 olarak seçmemiz doğru mudur ? Uygulamada hata yapmamak adına yorumlarınızı rica ederim. İyi çalışmalar.

Cevap : Muhtasar beyannamesi değil KDV beyannamesinde 616.kod kullanılır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.