Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 30.04.2021 16:08 (Üye) Soru : Merhaba, sorduğum sorunun diğerine cevap alamadım maalesef, aşağıda sorumu tekrarlıyorum. KDV tebliği 2.1.3.2.13. nolu madde gereğince diğer hizmetler kapsamında 5/10 oranında KDV tevkifatı uygulamasını "belirlenmiş alıcıların" hepsine uygulamamız gerekiyor mu? 16 Şubat 2021'de yayımlanan KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 35) MADDE 9 - Aynı Tebliğin (I/C-2.1.3.2.13.) bölümü başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "2.1.3.2.13. Diğer Hizmetler KDV mükellefleri tarafından, 5018 sayılı Kanuna ekli cetveller kapsamındaki idare, kurum ve kuruluşlar, kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluşları, döner sermayeli kuruluşlar, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, bankalar, sigorta ve reasürans şirketleri, kanunla kurulan veya tüzel kişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları ile kalkınma ajanslarına ifa edilen ve Tebliğde özel olarak belirlenmeyen diğer bütün hizmet ifalarında söz konusu alıcılar tarafından (5/10) oranında KDV tevkifatı uygulanır." Yukarıdaki maddeye göre belirlenmiş alıcıların tamamına tevkifat uygulanmayıp sadece ilgili maddede sayılanlara uygulanacak diye anlıyoruz. (Örneğin Payları Borsa İstanbul (BİST) A.Ş. de işlem gören Şirketler belirlenmiş alıcılara giriyor ancak yukarıdaki maddede bu şirketler ayrıca belirtilmediği için tevkifat uygulamayacağız diye anlıyorum.) Belirlenmiş alıcılara mı yoksa sadece yukarıdaki maddede ayrıca belirlenen alıcılara mı tevkifat uygulanacak ? Uygulamada hata yapmamak adına yorumlarınızı rica ederim. İyi çalışmalar.

Cevap : 01/03/2021 Tarihinden itibaren Serbest meslek erbapları ve Tüm TACİRLER tarafından aşağıdaki kurum ve kuruluşlara HİZMET vermeleri halinde düzenlenecek e-smm da , Fatura da hesaplanan KDV için 5/10 oranında KDV tevkifatı yapacaklar. Kurum ve Kuruluşlar Listesi : **5018 SAYILI KANUNA ekli cetveller kapsamındaki idare, kurum ve kuruluşlar, **Kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluşları, **Döner sermayeli kuruluşlar, **Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları, **Bankalar ,Sigorta ve reasürans şirketleri , ** Kanunla kurulan veya tüzel kişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları **Kalkınma ajanslarına ifa (yapılan ) edilen ve KDV UYGULAMA TEBLİĞDE ÖZEL OLARAK Belirlenmeyen DİĞER BÜTÜN HİZMET İFALARINDA söz konusu alıcılar tarafından (5/10) oranında kdv tevkifatı uygulanır. BELİRLENMİŞ ALICILAR için KDV UYGULAMA TEBLİĞDE BELİRTİLEN İŞLER İÇİN ZATEN TEVKİFAT YAPILMAYA DEVAM EDİLECEKTİR. 35 SIR NOLU KDV genel tebliği kapsamı ve hizmet sunulan kişi ve kurumları genişletmektedir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.