Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 03.05.2021 09:17 (Üye) Soru : Merhabalar, Yasal süresinde vermiş olduğum 2020/4. dönem geçici vergi beyannamesinde KKEG yazılması gereken bir unsuru normal şekilde giderleştirdiğimi 2020 yılı kurumlar vergisi beyannamesini vermeden önce farkettim ve bu sebeple daha önce vergi ödemesi çıkan 2020/4. dönem geçici vergiyi düzelterek 29/04/2021 tarihinde pişmanlık talebi ile tekrar verdim. Önceki beyannameye ilişkin 2020/4. dönem geçici vergi tutarını ödemiştik. Pişmanlık talepli olarak verdiğimiz 2020/4. dönem geçici vergi beyannamesi ile birlikte, doğal olarak ödememiz gereken ek geçici vergi tutarının ve pişmanlık zammı tutarlarının olduğu 14.05.2021 vadeli tahakkuk oluştu. Ardından pişmanlık talepli geçici vergi beyannamesindeki aynı rakamları içeren 2020 yılı Kurumlar vergi beyannamesini 30.04.2021 tarihinde verdim. Kurumlar vergisi beyannamesini verirken henüz ödenmemiş olan 14/05/2021 vadeli pişmanlık talebi geçici vergi beyannamesi vergi tutarını kurumlar vergisi tutarından mahsup etmedim. (2020 kurumlar vergisini vade tarihi olan 30.04.2021 tarihi itibariyle ödemedik.Pişmanlık talepli verdiğimiz geçici vergi ile aynı tutarda olan 30.04.2021 vadeli Kurumlar vergisini, daha sonra kdv iade alacaklarımızdan mahsup edeceğiz) . Sizlere danışmak istediğim konu;Yukarıda belirtilen şartlar altında pişmanlık ile vermiş olduğum geçici vergi beyannamesi ile tahakkuk eden 14.05.2021 vadeli geçici vergiyi de pişmanlık zammı dışında en geç vadesinde ödemem gerekir mi yoksa pişmanlık ile beyan edilen geçici verginin kurumlar vergisinden mahsup edilme şansı olmadığından dolayı bu geçici vergi terkin edilir mi ve sadece pişmanlık zammını 14.05.2021 tarihine kadar ödemem yeterli olur mu? Saygılarımı sunarım.

Cevap : Geçici verginin kurumlar vergisinden mahsup edilme şansı olmadığından dolayı bu geçici vergi terkin edilir .Sadece pişmanlık zammını 14.05.2021 tarihine kadar ödenmesi gerekir. Ancak KV beyanında tahakkuk eden verginin 30/04/2021 de ödenmesi ve mahsup talep edilmesi gerekir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.