Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 04.05.2021 12:54 (Üye) Soru : korona nedeniyle istirahat raporu alan personelimiz koronayı hafif geçirdiği için evden çalıştı o günlerde. Yani işe gelmiş sayılır. işçinin raporunu onaylarken çalıştı çalışmadı diye soruyor. Evet işçi çalıştı. Çalıştı olarak işaretlesek hastalık döneminde çalışmaması gereken işçiyi çalıştırdınız diye ceza keser mi SGK?

Cevap : İstirahat raporu alan çalışana SGK tarafından rapor parası ödenebilmesi için çalışanın raporlu olduğu sürede çalışmamış olması ve işveren tarafından e - bildirge sisteminde çalışanın çalışmadığı günler için eksik gün nedeni olarak ‘01 - İstirahat’ seçeneğinin işaretlenmiş olması gerekiyor. Bu şekilde, SGK söz konusu çalışan için ‘çalışmadı’ bildiriminin yapıldığını kabul ederek kişiye rapor parasını ödemektedir. Bu işlemi yapılan işçi için çalıştı bildirilmez. işçiye yapılan ücret ödemesinden dolayı, 4857 sayılı İş Kanununda işçilere raporlu olduğu sürede işveren tarafından ücret ödenmesi gerektiğine dair herhangi bir hüküm bulunmamaktadır. Dolayısıyla çalışana istirahatli olduğu günler için ücret ödemek veya ödememek işverenin isteğine bağlıdır
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.