Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 06.05.2021 10:12 (Üye) Soru : Sn Danışman İşyeri Adres Değişikliğine Gitmiş Beşiktaş SSK dan 15 gün Çalışma 16 koduyla nakil yapılmış Bağcılar SSK dan 1 gün çalışmışlığı vardır. Muh SGK Beyannamesinde Birleşmemi Olacak Yoksaİki Ayrı Bildirge mi verilecektir. Teşekkür Ederim.

Cevap : İşyerinin aynı ünitenin görev alanına giren başka bir adrese nakledilmesi halinde ise işyerinin yeni adresi güncellenmekte, ayrıca işyeri sicil numarası verilmemektedir. Bu durumda, nakil edilen işyerlerinde çalışan sigortalılar için işten ayrılış ve işe giriş bildirgesinin Kuruma verilmesine gerek bulunmamaktadır. İşyerinin aynı il içinde aynı Ana SGM’ye bağlı başka bir Alt SGM’nin görev alanına nakledilmesi halinde, 10 günlük süre içinde ve dilekçe ile yapılacak başvuruya istinaden, işyeri dosyası, eski adresin bağlı bulunduğu Alt SGM tarafından Ana SGM’ye, Ana SGM tarafından da yeni adresteki işyerinin bağlı bulunduğu Alt SGM’ye transfer edilmektedir. Dolayısıyla, işyerinin aynı il içinde, aynı Ana SGM’ye bağlı başka bir Alt SGM’nin görev alanına giren adrese nakledilmesi halinde, nakil işlemi değil dosya transfer işlemi gerçekleştirilmektedir. Yapılan bu dosya transferi sonucunda, eski işyeri dosyasına ait sicil numarasının yalnızca ilçe kodu ve SGM numarası değiştirildiğinden, işyerinin nakil tarihinden sonraki işlemleri, eski işyeri dosyasından verilen e-Sigorta kullanıcı kodu ve şifresi ile yapılmaya devam edilecektir. Bu şekilde yapılan dosya transfer işleminin ardından, mevcut sigortalılar için sigortalı işe giriş ve işten ayrılış bildirgesi verilmeyeceği gibi, transfer işlemin yapıldığı ayda hizmet akdi devam eden sigortalılar için düzenlenecek olan aylık prim ve hizmet belgeleri, işyerinin hangi tarih itibariyle nakledildiği üzerinde durulmaksızın 30 gün üzerinden düzenlenerek tek bildirge halinde Kurum’a gönderilebilecektir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.