Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 07.05.2021 22:27 (Üye) Soru : Üstadım merhabalar, irtibat bürosu olarak faaliyet gösteren bir Alman medya kuruluşunun mali müşavirliğini devraldım. Büroda SGK lı çalışanlardan başka , Türkiye de SGK lı olmayan ancak TR de çalışan ve kendisine ücret ödenen bir Alman var. Bu kişinin ücretini MUHSGK da 19 koduyla verdiğim toplam ücretlerin gayrisafi tutarına ekleyecek ve SGK muafiyeti mi göstereceğim, yoksa MUHTASAR a hiç konu etmeyecek miyim? Bu konuda görüşünüzü rica edecektim mümkünse. Şimdiden teşekkür ederim.Saygılarımla

Cevap : sözleşmede aksine bir hüküm yoksa, 1- Alman mevzuatı bakımından, a) Para ve sağlık yardımlarının Alman Hastalık Sigortası Sosyal Sigorta Mercileri tarafından yapılmasının öngörüldüğü hallerde, hastalık sigortası ile çalışan ananın himayesi; b) Kaza Sigortası; c) Rant Sigortası ve madencilerin munzam sigortası; d) Tarım işçilerine yaşlılık yardımı yapılması; e) İşçilere ödenen çocuk parası; 2- Türk mevzuatı bakımından, a) İşçiler hakkında uygulanan sosyal sigortalar (hastalık ve analık, iş kazaları ile meslek hastalıkları, malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları) hakkındaki mevzuat. b) Devlet memurları ve hizmetlilerini kapsayan T.C. Emekli Sandığı mevzuatı. c) Esnaf ve sanatkarlar ve diğer bağımsız çalışanlar ile tarımda kendi nam ve hesabına çalışanlar hakkındaki sosyal sigorta (Bağ-Kur) mevzuatı. d) Sosyal Sigortalar sistemine dahil edilen diğer sosyal sigorta sandıkları hakkındaki özel sistemlere ilişkin mevzuat. e) Kanunla yürürlüğe konulacak ve yeni nüfus gruplarını kapsamına alacak sosyal güvenlik mevzuatları hakkında uygulanır. (2) Bir akit tarafın devletlerarası diğer anlaşmalardan veya devletler üstü hukuktan doğan haklarına ve bunların uygulanmasına ilişkin mevzuatı, 1 inci fıkrada belirtilenlerin dışında bırakılmıştır işçilerin mecburi olarak sigortaya tabi tutulmaları ve iş münasebetlerinden doğan ve işverene ait olan hak ve vecibeleri bakımından, işverenin ikametgahı veya iş merkezi diğer akit taraf ülkesinde bulunsa dahi, çalıştıkları ülkede yürürlükte bulunan mevzuat uygulanır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.