Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 07.05.2021 22:05 (Üye) Soru : Merhaba , Bir ltd Şti mükellefime üniversite de zorunlu staj yapacak bir öğrenci alındı. SSK girişi okulu tarafından yapıldı. 950 TL net ücret ödemesi var Sorum şöyle ; Netten brüte çevirip bordo da göstermeli miyim ? Gelir vergisi ve damga vergisi ödenmeli mi ? Muh SGK da kişi sayısına eklenmeli mi ? Agi ödemesi , bes kesintisi yapılır mı ? Devletin ödenen ücretin netinin 2/3 geri ödemesi varmış ,bununla ilgili ne tyapmalıyım. Çok teşekkür ederim

Cevap : üniversitelerin mesleki ve teknik eğitim bölümleri dışında olan öğrencilerden okulları tarafından staj yapması uygun görülüp işletmelere beceri eğitimi yapmak üzere staja gönderilen öğrencilerin 3308 sayılı Kanun kapsamına girmedikleridir. Dolayısıyla bu öğrenciler 3308 sayılı Kanun kapsamına girmediklerinden bunlara staj yaptıran işletmelerin ücret ödeme zorunluluğu bulunmamaktadır. Buna rağmen ücret ödemesi söz konusu ise ödenen ücretlerin tamamı üzerinden hem gelir vergisi hem de damga vergisi kesilmelidir. üniversite öğrencisinin staj yapması üniversite tarafından uygun görülmüş ve bu öğrenci ı işletmeye staj için gönderilmiş ve işletmede bu stajyer öğrenciye staj ücreti olarak 950 TL ücret ödemiş ise sigorta primi ve vergi kesintileri nasıl yapılacaktır? Yapılan staj ister zorunlu isterse zorunlu olmasın eğer okul öğrencinin staj yapmasını uygun görüyor ise sigorta primi okul tarafından ödenmektedir. Dolayısıyla örneğimizdeki öğrencinin sigorta bildirimi ve prim ödemedi öğrencisi olduğu Üniversitesi tarafından yapılacaktır. Bu stajyer öğrenci iş/hizmet akdiyle çalışmadığından yani stajyer öğrencinin 5510 sayılı Kanunu’nun 4. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalılık niteliği bulunmadığından, işletme, ücret ödemiş olsa dahi bu öğrenciyi 4/a kapsamında sigortalı bildirmeyecektir. işletmenin yükümlülüğü bu stajyer öğrenciye ödediği ücreti brüt ücrete dönüştürerek hesaplayacağı gelir vergisi ve damga vergisi tutarını bağlı bulunulan vergi dairesine ödemektir. Bunun için öncelikli olarak brüt ücrete dönüştürülerek brüt ücret bulunacaktır. Bulunan brüt ücretten gelir vergisi, damga vergisi tutarı hesaplanarak bu tutarlar vergi dairesine ödenecektir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.