Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 06.05.2021 09:48 (Üye) Soru : araç alım satım veya kiralama faaliyetiyle iştigal etmeyen kurumlar vergisi mükellefi sıfır binek araç alımında kesilen %18 kdv yi indirim konusu yapabilirmi? ayrıca bu araçları satarken de %18 kdv mi kesmesi gerekir. iyi günler

Cevap : Binek otomobillerin alışında ödenen KDV indirim konusu yapılmaz. Maliyet veya gider unsuru olarak kayıtlar alınır. 2021 yılında binek otomobillerinin iktisabında, özel tüketim vergisi ve katma değer vergisi toplamının 2021 yılı için en fazla 150 bin Türk Lirası’na kadarlık kısmı ticari veya mesleki kazancın tespitinde gider olarak dikkate alınabilecektir. Aşan kısım ise kanunen kabul edilmeyen gider olarak ticari kazanca dâhil edilecektir. Serbest meslek uygulamasında ise KKEG düzenleme ve uygulaması olmadığından sadece 150 bin liraya kadar olan kısım gider yazılabilecektir. Binek aracın satışında ise % 1 KDV hesaplanır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.