Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 06.05.2021 16:40 (Üye) Soru : sayın danışman şirketimize 2020 yılında vergi mükellefi olmayan şahıs tan aldığımız 3.500.000 TL arsayı 2021 yılında 4.000.000 TL satış yapacağız. alan kişi de şahıs keseceğimiz faturayı 500.000 TL kdv dahil mi? kesmeliyiz. yardımınızı rica ederim

Cevap : KDV dahil diye bir uygulama olmaz. Sanırım işlemin Özel matrah uygulamasına tabi olup olmadığını soruyorsunuz. 3065 Sayılı KDV nun 23. maddesinin (f) bendi aşağıdaki gibidir. Özel Matrah Şekilleri Madde 23 Özel matrah şekilleri şunlardır; """f) İkinci el motorlu kara taşıtı veya TAŞINMAZ ticaretiyle iştigal eden mükelleflerce, katma değer vergisi mükellefi olmayanlardan (mükellef olanlardan istisna kapsamında yapılan alımlar dâhil) alınarak vasfında değişiklik yapılmaksızın satılan ikinci el motorlu kara taşıtı veya taşınmazların tesliminde matrah, alış bedeli düşüldükten sonra kalan tutardır."" Şirketiniz G.menkul alım satımı yapan mükellef ise bu uygulamadan yararlanır. Yukarıdaki madde hükmüne göre; 3065 sayılı Kanunun 7104 sayılı Kanunla değişik (23/f) maddesine göre, taşınmaz ticaretiyle iştigal eden mükelleflerce, vergi mükellefi olmayanlardan (mükellef olanlardan istisna kapsamında yapılan alımlar dâhil) alınarak vasfında esaslı değişiklik yapılmaksızın satılan taşınmazların (Gayrimenkul /Bina –arsa –arazi)) tesliminde matrah, alış bedeli düşüldükten sonra kalan tutardır. Vergi mükellefi olmayanlardan veya istisna kapsamında KDV ödenmeksizin alınan taşınmazların satışında düzenlenecek faturalarda alış bedeli ile satış bedeli arasındaki fark üzerinden KDV hesaplanır. Vergi mükellefi olanlardan KDV ödenerek alınan taşınmazların teslimlerinde ise özel matrah sistemi uygulanmaz. Yapılan düzenlemeye göre; Vergi mükellefi olmayan kişilerden alınan G.menkullerin alış bedeli ile satış bedeli arasındaki farka (500.000) % 18 KDV hesaplanacaktır. Düzenlenecek faturada KDV uygulanmayan tutar ( 3.500.000) KDV beyannamesinde Özel matrah bölümünde beyan edilecek KDV tabi olan kısım normal teslimler arasında yer alacaktır. ŞAYET; ŞİRKETİNİZ GAYRİMENKUL ALIM SATIM YAPAN FİRMA DEĞİL İSE; SATIŞ BEDELİNİN TAMAMI (4.000.000 TL) ÜZERİNDEN % 18 KDV HESAPLANIR.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.