Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 07.05.2021 15:08 (Üye) Soru : Merhaba, Kısa çalışma ödeneği uygulanan personellerin yıllık izin hakları devam ediyormu? yani örneğin 1 yılı personel bitirmiş fakat bunun 4 ayı KÇÖ bu durumda yıllık izin ücreti hak ediyor mu?

Cevap : Kısa çalışma ödeneği süresince işçinin çalışmış gibi sayılan hallerden sayılacağı tazminatlar ve yıllık ücretli izne hakka kazanma anlamında yargıtay bu yönde kararlar almıştır. Bknz ; Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği Hakkında Yönetmeliğin 7’nci maddesinin 3’üncü bendinde; kısa çalışma ödeneğinin, işyerinde uygulanan haftalık çalışma süresini tamamlayacak şekilde, çalışılmayan süreler için aylık olarak hesaplanacağı hüküm altına alınmıştır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.